21-11-2011 Ward de Moor
KTO 2010

In 2010 was VvAA één van de eerste verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) ontvingen. Met het KKV wordt de kwaliteit van dienstverlening door verzekeraars voor de consument zichtbaar en controleerbaar gemaakt. Het keurmerk stelt eisen aan de klantinformatie, de dienstverlening, de bereikbaarheid, de klanttevredenheid en het kwaliteitsbeleid van verzekeraars. Het keurmerk wordt uitgegeven door een onafhankelijke stichting - de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) – uitgegeven op initiatief van het Verbond van Verzekeraars.

Keurmerk Klantgericht verzekeren

Het KKV maakt onderdeel uit van het programma VerzekeraarsVernieuwen.  De verzekeringsbranche werkt al enige tijd aan het herstel van het vertrouwen in de branche: de klant moet centraal staan. Vanaf 2007 laten verzekeraars met concrete maatregelen zien serieus werk te maken van klantgerichtheid. Al die activiteiten samen zijn gebundeld in het programma VerzekeraarsVernieuwen.

Om het keurmerk toegewezen te krijgen doet VvAA mee aan het klanttevredenheidsonderzoek dat onderdeel uitmaakt van het programma. In 2010 hebben vierenveertig verzekeringsmaatschappijen deelgenomen aan het onderzoek. In totaal hebben bijna 35.000 klanten deelgenomen.

Rapportcijfer 2010

In december 2010 heeft het Verbond van Verzekeraars de resultaten gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen de onderdelen ‘schade’ en ‘leven’. Klanten geven schadeverzekeraars het rapportcijfer 7,7 en levensverzekeraars een 7,1. VvAA scoorde zowel bij leven als schade bovengemiddeld. VvAA kreeg het rapportcijfer 7,8 bij schade en behaalde hiermee de zesde plaats. Bij leven kreeg VvAA het rapportcijfer 7,6 en behaalde hiermee de tweede plaats.

Contact met VvAA

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: